Dieta de Salut Planetària (Planetary Health Diet)

Una dieta per a la salut planetària

Alguna de la informació aportada està extreta del llibre de Marta Peirano “Contra el futuro. Resisténcia Ciudadana frente al feudalismo climático” (detalls aquí) que és la segona part del llibre que també recomano “El enemigo conoce el sistema” (detalls aquí)

Fets (extrets del llibre):

 • La industrialització de la cadena alimentaria és la causa principal de la obesitat i de les anomenades MNT o Malalties No Transmissibles (cardiovasculars i respiratòries, càncer, diabetis..) que són el responsable del 71% de les morts que es produeixen en el mon. La dieta mata a més gent que el sexe sense protecció, l’alcohol, les drogues i el tabac junts.
 • És un dels principals agents de degradació mediambiental al llarg de tota la seva cadena de subministrament, incloent la producció, el processament i la distribució.
 • La carn i els làctics proporcionen el 18% de les calories i el 37% de les proteïnes de la nostre dieta, però utilitzen el 83% del sol o es veuen el 90% de l’aigua
 • La comissió EAT-Lancet és un consorci de 37 científics de prestigi mundial, procedents d’institucions de diversos països i disciplines que es van proposar establir un consens científic.
 • La composició de la dieta va tenir 2 fases:
  • 1a Fase: Nutricionistes van revisar literatura científica actualitzada per dissenyar una dieta bàsica i completa, composada de productes integrals, no refinats
  • 2a Fase: Els científics del clima van apartar tot allò que causés emissions en excés o pèrdua de biodiversitat, o grans extraccions d’aigua potable, terra fèrtil
 • La Dieta Planetària consisteix bàsicament en fruites, verdures, nous, cereals en gra i llegums i proteïna vegetal amb un consum moderat de proteïna animal (un filet o hamburguesa de 100g per setmana o dues racions de pollastre o peix)
 • Destaca la importància de reduir el consum de carn per que la seva producció contribueix massa a la desigualtat econòmica i a la degradació de la salut pública i mediambiental, a més de consumir molts més recursos que els que retorna
 • Una investigació publicada en Nature va calcular que, només amb el que el 54% dels països més rics del mon seguissin la dieta planetària, el resultat seria equivalent a que tots els països complissin el 100% dels propòsits de la COP26
 • Implementar la dieta planetària comportaria estalviar-nos fer servir enormes quantitats de terreny que es podrien fer servir per capturar carboni de la atmosfera
 • Els humans som més intel·ligents, més sans i més feliços quan tenim accés a entorns naturals. El fenomen es coneix coma “biofilia”

La Dieta Planetària te el seu origen en un informe elaborat per la comissió EAT-Lancet com a part d’un informe publicat a la revista científica The Lancet el 16 de gener de 2019.

A part d’una millor dieta i millorar la nostre salut disminuint riscos de malalties com la diabetis o càncers, la dieta de salut planetària també te un gran impacte en el medi ambient i en assolir un sistema d’alimentació sostenible a nivell planetària que permetria alimentar a 10.000 milions de persones al 2050.

Teniu més informació a: